Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

Usługi rozliczania projektu i zarządzania projektem pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

załącznik nr 2 – formularz oferty (doc)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-01-17

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-23 admin