Zamówienie z wolnej ręki na usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego oraz świadczenie usługi zastępstwa procesowego

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego oraz świadczenie usługi zastępstwa procesowego pozostających w związku z realizacją inwestycji pn. ”Rewaloryzacja i przebudowa budynku pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

piątek, 15 listopada 2013r.

czwartek, 14 listopada 2013r.

poniedziałek, 28 października 2013r.

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-11-15

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin