Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Piątek, 15.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi (*pdf) ➸

Czwartek, 14.10.2021 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zapytanie o wycenę zamówienia – rozpoznanie rynku (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Załącznik nr 1a – załącznik do OPZ – Projekt autorski layoutu Muzeum Cyfrowego (strona główna) (*pdf)➸

Załącznik 1b – załącznik do OPZ – Projekt autorski layoutu Muzeum Cyfrowego (strona) (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 –  Istotne postanowienia umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 3 –  Formularz  wyceny szacunkowej (*doc) ➸

Informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 28.10.2021 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-10-13 Anna Twardowska
2021-10-21 Aleksandra Ziemlańska
2021-10-21 Aleksandra Ziemlańska
2021-10-21 Aleksandra Ziemlańska
2021-10-21 Aleksandra Ziemlańska
2021-10-15 Anna Twardowska
2021-10-15 Anna Twardowska
2021-10-14 Anna Twardowska
2021-10-14 Anna Twardowska
2021-10-14 Anna Twardowska