Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na druk, dostawę i montaż druków poligraficznych z podziałem na zadania

Piątek,  21.01.2022 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na:

Zadanie 1 – wykonanie usługi druku i dostaw plakatów B1, A2.

Zadanie 2 – wykonanie usługi druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą, tj.: ulotek edukacyjnych, kart pracy, pocztówek wydawniczych, folderów do wystaw czasowych („druki wydawnicze”), ulotek dużych, ulotek średnich, teczek papierowych, pocztówek promocyjnych („druki promocyjne”).

Zadanie 3 – wykonanie usługi wykonanie usługi druku siatek reklamowych z dostawą do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Pawilonu Czterech Kopuł oraz dostawą i montażem przed Muzeum Etnograficznym a także druku plakatów wielkoformatowych wraz z  ich montażem (wyklejeniem) na słupach reklamowych.

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

dla Zadania 1

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1.1 – Istotne postanowienia umowy (*pdf) ➸

dla Zadania 2

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 2.1- Istotne postanowienia umowy(*pdf) ➸

dla Zadania 3.

Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 3.1-  Istotne postanowienia umowy (*pdf) ➸

FORMULARZE WYCENY

Załącznik nr 4.1 – Formularz  wyceny dla Zadania 1 (*docx)➸

Załącznik nr 4.2 – Formularz  wyceny dla Zadania 2 (*docx)➸

Załącznik nr 4.3 – Formularz  wyceny dla Zadania 3 (*docx)➸

Poniżej na prośbę Wykonawców udostępniamy tabele w programie EXCEL

Załącznik nr 4.1 – Tabela Excel do wyceny dla Zadania 1 (*xlsx)➸

Załącznik nr 4.2 – Tabela Excel do wyceny dla Zadania 2 (*xlsx)➸

Załącznik nr 4.3 – Tabela Excel do wyceny dla Zadania 3 (*xlsx)➸

Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:

przetargi@mnwr.pl  w terminie do 26 stycznia 2022 r do godz. 10:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-01-25 Anna Twardowska
2022-01-25 Anna Twardowska
2022-01-25 Anna Twardowska
2022-01-25 Anna Twardowska
2022-01-25 Anna Twardowska
2022-01-21 Anna Twardowska
2022-01-21 Anna Twardowska
2022-01-21 Anna Twardowska