Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3 letnie) obiektów: Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 14.05.2021 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na usługę konserwacji i utrzymania  terenów zieleni wokół  obiektów:

  1. Muzeum Narodowego we Wrocławiu (MNWr) (40 % wartości umowy) 
  2. Muzeum Etnograficznego (ME) (30% wartości umowy)   
  3. Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW) (30%  wartości umowy)

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny (*docx) ➸

Załącznik nr 2 – Wzór  umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 3 –  Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 18.05.2021 r. do godz. 11:00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-05-17 Wiktoria Konera
2021-05-17 Wiktoria Konera
2021-05-14 Wiktoria Konera
2021-05-14 Wiktoria Konera
2021-05-14 Wiktoria Konera