Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 18 miesięcy przez podmioty posiadające uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie”

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku 

Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf)

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  (*pdf)

Zał. nr 2 – Projekt umowy  (*pdf)

Zał. nr 3 – Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania usług (*pdf)

Zał. nr 4 – Wykaz prac, szczegółowe zestawienie  (*xlsx)

Zał. nr 5 – Formularz wyceny (*docx)

Zał. nr 5 – Formularz wyceny po drobnej korekcie – poprawny (*docx)

Termin składania ofert szacunkowych: do dnia 3 lipca 2023 roku do godz. 09:00 na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2023-06-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-06-30 Anna Twardowska
2023-06-30 Anna Twardowska
2023-06-30 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska
2023-06-26 Anna Twardowska