Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, T. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

Wtorek, 23.04.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
„Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, T. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik 1 – Projekt Umowy (*pdf) ➸

Załącznik 2 – Formularz wyceny (*docx) ➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@mnwr.pl w terminie do 26.04.2019 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.
Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-04-23

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-23 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska
2019-04-23 Anna Twardowska