Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów ”.

 

Czwartek, 05.12.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów ”

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (*pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*docx)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

OPZ. Wykaz sprzętu – wersja pomocnicza do edytowania  (*xlsx)

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 09.12.2019 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).

 

 

 

 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-12-05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-12-05 Anna Twardowska
2019-12-05 Anna Twardowska
2019-12-05 Anna Twardowska
2019-12-05 Anna Twardowska
2019-12-05 Anna Twardowska