Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Naświetlanie, druk i oprawa albumu »Willmann. Opus magnum”« , opatrzonego numerem ISBN”.

Czwartek, 31.10.2019 r.

Odpowiedź na pytanie dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Środa, 30.10.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia:
„Naświetlanie, druk i oprawa albumu »Willmann. Opus magnum«, opatrzonego numerem ISBN”

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf)

Załącznik 1 – Projekt umowy (*pdf)

Załącznik 2 – Formularz wyceny (*docx)

Załącznik nr 3 – Projekt okładki albumu (pdf)

Załącznik nr 4 – projekt środka części z esejami – przykładowe fragmenty (pdf)

Załącznik nr 5 – projekt z części albumowej – przykładowe fragmenty (pdf)

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 04.11.2019 r.

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).

 

 

 

 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-10-30

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-10-31 Anna Twardowska
2019-10-31 Anna Twardowska
2019-10-31 Anna Twardowska
2019-10-31 Anna Twardowska
2019-10-30 Anna Twardowska
2019-10-30 Anna Twardowska
2019-10-30 Anna Twardowska
2019-10-30 Anna Twardowska
2019-10-30 Anna Twardowska