Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282 m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich 2 parkomatów

Wtorek, 27 lipca 2021 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(*pdf)➸

Piątek, 23 lipca 2021 r. 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu (*pdf)

Poniedziałek, 19 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o zmianie zapisów i przedłużeniu składania ofert  (*pdf)

Termin złożenia ofert przedłużony do 22 lipca 2021 r.  do godz. 10:00

Środa, 14 lipca 2021 r. 

Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 13 i 14.07.2021 r. (*pdf)➸

Termin złożenia ofert przedłużony do 20 lipca 2021 r.  do godz. 10:00

Wtorek, 13 lipca 2021 r.

Poprawienie omyłki pisarskiej i odpowiedź na pytanie Wykonawcy  (*pdf) ➸

Piątek, 9 lipca 2021 r.

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1  – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 2a) – Formularz ofertowy (*docx) ➸

Załącznik nr 2b) – Oświadczenie o braku powiązań (*docx) ➸

Załącznik nr 3 – Wyciąg z ekspertyzy ppoż. (*pdf) ➸

Termin złożenia oferty: do 15 lipca 2021 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2021-07-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-07-27 Dorota Krudos
2021-07-27 Dorota Krudos
2021-07-23 Dorota Krudos
2021-07-19 Wiktoria Konera
2021-07-19 Wiktoria Konera
2021-07-19 Wiktoria Konera
2021-07-14 Dorota Krudos
2021-07-14 Dorota Krudos
2021-07-13 Dorota Krudos
2021-07-09 Wiktoria Konera