Zapytanie ofertowe na remont przedsionka wejścia głównego do budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na remont przedsionka wejścia głównego do budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Warszawy 5

wtorek, 13 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na remont przedsionka wejścia głownego do budynku Muzeum NArodowego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Warszawy 5.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania, tj.: zapytanie ofertowe wraz z następującymi załącznikami:

Zapytanie ofertowe

– załącznik nr 1 – wzór umowy

– załącznik nr 2 – formularz ofertowy

– załącznik nr 3 – przedmiar robót – roboty budowlane

– załącznik nr 4 – przedmiar robót – roboty instalacyjne elektryczne

– załącznik nr 5 – projekt wykonawczy – roboty budowlane

– załącznik nr 6 – projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

– załącznik nr 7 – STWiOR – roboty budowlane

– załącznik nr 8 – STWiOR – instalacje elektryczne

– załącznik nr 9 – wykaz robót budowlanych

– załącznik nr 10 – wykaz osób.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do dnia 21.09.2016 r. do godz. 12:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-09-13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin