Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XXVI/2017

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XXVI/2017, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231 poniedziałek, 5 marca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) wtorek, 27 lutego 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień …

Zawiadomienie o wyborze oferty

piątek, 2 marca 2018 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf) poniedziałek, 26 luty 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) piątek, 23 lutego 2018 r. UWAGA! Zmiana w załączniku nr 5 SIWZ. zasady przejrzystości, Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 5 Wykaz osób   Załącznik nr 5 skorygowany – Wykaz osób  Wtorek 20 luty 2018 r Odpowiedź na pytanie nr 1 Piątek 16 luty 2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf) Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego …

Wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji przestrzeni księgarni i części szatni na wysokim parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf) Załącznik nr 1 i 2 – opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy (doc) Załącznik nr 3 – rzut wysokiego …

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 1: Transport Berlin – Wrocław – Berlin

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 1: Transport Berlin – Wrocław – Berlin/p> Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik pdf) – 05 lutego 2018 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (plik pdf) – 13 lutego 2018

Przetarg nieograniczony na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1. Zadanie obejmuje część dot. dostosowania muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych, i jest realizowane w ramach ”Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań …

Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są: Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. …

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 2: Transport Hamburg – Wrocław – Hamburg

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 2: Transport Hamburg – Wrocław – Hamburg Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik pdf) – 05 lutego 2018 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (plik pdf) – 13 lutego 2018

Przetarg nieograniczony na usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona …

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 4: Transport Drezno – Wrocław – Drezno

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 4: Transport Drezno – Wrocław – Drezno Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik pdf) – 24 stycznia 2018 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (plik pdf) – 13 lutego2018

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 5: Transport Warszawa – Wrocław – Warszawa

Transport dzieł sztuki w związku z organizacją wystawy „Manieryzm wrocławski” w podziale na pięć zadań: Zadanie nr 5: Transport Warszawa – Wrocław – Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik pdf) – 22 stycznia 2018 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (plik pdf) – 13 lutego2018