Usługa ubezpieczenia budynków i mienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Data publikacji 2023-09-25 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/8/2023 Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia budynków i mienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823039

Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5

Data publikacji 2023-08-02 Rodzaj zamówienia Robota budowlana Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/6/2023 Przedmiot zamówienia: „Przebudowa instalacji hydrantowej  w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101990/details  

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach

Data publikacji 2023-07-25 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/7/2023 Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101156/details

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 18 miesięcy.

Data publikacji 2023-07-20 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp nr postępowania: DZP/271/4/2023 Przedmiot zamówienia: „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów:  Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej w okresie 18 miesięcy” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 18 miesięcy przez podmioty posiadające uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie”

Poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku  Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  (*pdf) Zał. nr 2 – Projekt umowy  (*pdf) Zał. nr 3 – Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania usług (*pdf) Zał. nr 4 – Wykaz prac, szczegółowe zestawienie  (*xlsx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny (*docx) Zał. nr 5 – Formularz wyceny po drobnej korekcie – poprawny …