Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, T. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

Wtorek, 23.04.2019 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia: „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, T. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231” Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik 1 – Projekt Umowy (*pdf) ➸ Załącznik 2 – Formularz wyceny (*docx) …

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego Oddziałach Muzeum Etnograficznym i Muzeum Panorama Racławicka

piątek, 12 kwietnia 2019 roku Zaproszenie do  udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia  (*pdf) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia ME (*pdf) Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia MN (*pdf) Załącznik nr 3 –  Opis przedmiotu zamówienia PR (*pdf) Załącznik nr 4 –  Formularz ofertowy (*pdf) Załącznik nr 5 –  Istotne postanowienia umowy (*pdf) Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty wyceny. Termin składania ofert: do dnia …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie) wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z jego oddziałami: Panoramą Racławicką, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Sztuki Współczesnej – w okresie 12 miesięcy”

Piątek, 5.04.2019 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia:  Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie) wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z jego oddziałami: Panoramą Racławicką, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Sztuki Współczesnej – w okresie 12 miesięcy Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową …

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu przez 24 miesiące

czwartek, 28 marca 2019 roku Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Złącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Załącznik nr 2 Formularz wyceny (*doc) Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy (*pdf) Termin składania ofert: do dnia 1.04.2019 roku do godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty wyceny.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego Oddziałach Muzeum Etnograficznym oraz Muzeum „Panorama Racławicka”

Wtorek, 26 marca 2019 roku  Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (*pdf) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia PR (*pdf) Termin składania ofert przedłużony: do dnia 1.04.2019 r. do godz. 9:00. Pozostałe załączniki do zaproszenia pozostają bez zmian.    Wtorek, 12 marca 2019 roku Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Muzeum Etnograficznego (*pdf) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu i prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, dostawami wraz z montażem i usługami przy realizacji Projektu pn. »Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III« w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

czwartek, 28 lutego 2019 r. Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 Formularz wyceny (*doc) ➸ Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf) ➸ Termin składania ofert wyceny: do dnia 8.03.2019 r. do godz. 14:00.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycene szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5”

Czwartek, 14.02.2019 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia:  Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5”; Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa …

Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*pdf) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf)

Świadczenie usługi doradztwa technicznego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w Muzeum Narodowym i jego oddziałach w roku 2019

Zapytanie o wycenę zamówienia (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – dla części I, dla części II (*.doc) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla części III (*.docx) Załącznik nr 3 – Projekt umowy – dla części I (*.doc) Załącznik nr 4 – Projekt umowy – dla części II (*.doc) Załącznik nr 5 – Projekt umowy – dla części III (*.doc) …

Obsługa Muzeum Narodowego we Wrocławiu w zakresie specjalistycznego transportu dzieł sztuki (eksponatów) do Chińskiej Republiki Ludowej na wystawę zatytułowaną „Silesia redivivus: Barok na Śląsku – kolekcja sztuki i rzemiosła artystycznego z Muzeum Narodowego we Wrocławiu”, odbywającą się w Muzeum Stołecznym w Pekinie

Zapytanie o wycenę zamówienia – OPZ Formularz oferty szacunkowej Zmiana terminu złożenia oferty szacunkowej – pismo do Wykonawców Spis eksponatów – załącznik Wyjaśnienie OPZ – odpowiedzi na pytania Wyjaśnienie OPZ – odpowiedź na pytanie – 01.10.2018