Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 750 000,00 euro pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”. UNIEWAŻNIONE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert: do dnia 10.08.2020 r. do godz. 10:00.

Wtorek, 11 sierpnia 2020 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf) ➸

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługę społeczną (*pdf) ➸

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Piątek, 31 lipca 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (*pdf) ➸

Istotne Warunki Zamówienia – Załącznik do Ogłoszenia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załączniki nr 3–6 do IWZ – wzory w wersji edytowalnej (*doc) ➸

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i złożenia oferty.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-09-07 Anna Twardowska
2020-09-07 Anna Twardowska
2020-09-07 Anna Twardowska