OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługę społeczną o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 750 000,00 euro pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną jest prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Po unieważnieniu postępowania nr 2/2020, Muzeum Narodowe we Wrocławiu wszczyna nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę społeczną. Warunki zamówienia nie uległy zmianie. Proszę dokładnie przeanalizować dokumentację i przy składaniu ofert korzystać z aktualnych formularzy załączonych poniżej.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10:00. do dnia 20.08.2020 r. do godz. 10.00.

Czwartek, 27 sierpnia 2020 roku

Informacja o udzieleniu zamówienia (*pdf)

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸

Czwartek, 20 sierpnia 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Wtorek, 18 sierpnia 2020 roku

Wyjaśnienia Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana (*pdf) ➸

Załączniki nr 3-6 do IWZ – aktualne wzory w wersji edytowalnej po zmianach (*doc) ➸

Środa, 12 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (*pdf) ➸

Istotne Warunki Zamówienia – Załącznik do Ogłoszenia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załączniki nr 3-6 do IWZ – wzory w wersji edytowalnej (*doc) ➸

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i złożenia oferty.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-09-07 Anna Twardowska
2020-09-07 Anna Twardowska