PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Wtorek, 17 września 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)➸

Środa, 4 września 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf) ➸

Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸

Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ (*pdf)

Czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (*.docx)➸

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.docx)➸

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (*.doxc) ➸

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług (*.docx) ➸

Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*.pdf) ➸


Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.

Termin składania ofert do 4 września 2019 roku do godziny 12:00.
Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-08-22

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-10-01 Aleksandra Ziemlańska
2019-09-17 Wiktoria Konera
2019-09-04 Wiktoria Konera
2019-08-27 Wiktoria Konera
2019-08-26 Wiktoria Konera
2019-08-22 Wiktoria Konera
2019-08-22 Wiktoria Konera
2019-08-22 Wiktoria Konera