PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Piątek, 18 października 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (*pdf)

Poniedziałek, 23 września 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

Środa, 18 września 2019 r.

Odpowiedź na pytanie (*.pdf) ➸

Wtorek, 17 września 2019 r.

Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸

Wtorek, 10 września 2019 r. 

Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸

Poniedziałek, 9 września 2019 r.

Zmiana SIWZ (*.pdf) ➸

Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸

Załącznik do OPZ – dokument pn.  „ PANORAMA RACŁAWICKA Jana Styki i Wojciecha Kossaka WRAZ ZE SZTAFAŻEM, prace zabezpieczające obiekt na czas robót budowlanych objętych projektem autorstwa pracowni architektonicznej Piotra Dominiczaka”, ARTIS Konserwacja Zabytków, lipiec 2019 (*.pdf) ➸

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf) ➸

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 23.09.2019 roku do godz. 10:00.

Czwartek, 29 sierpnia 2019 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Część I. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia IDW PR (*pdf) ➸

Załączniki do SIWZ IDW PR – Część I (*docx) ➸

Część II. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy z załącznikami (*pdf) ➸

Część III. 1 Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne (*pdf) ➸

Część III. 7 HRF PR (*xlsxl) ➸

W celu pobrania załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia należy kliknąć w poniższy link:

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia PR 

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją i złożenia oferty.

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 23.09.2019 roku do godz. 10:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2019-08-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-10-05 Dorota Krudos
2019-10-18 Dorota Krudos
2019-10-01 Aleksandra Ziemlańska
2019-09-23 Dorota Krudos
2019-09-18 Anna Twardowska
2019-09-18 Anna Twardowska
2019-09-18 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-10 Anna Twardowska
2019-09-10 Anna Twardowska