PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, montażem i wyposażeniem niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Data publikacji 2020-12-04
Rodzaj zamówienia Dostawa
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

nr postępowania: 5/2020

Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, montażem i wyposażeniem, niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:
https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/20411/detailsMetryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-12-04 Anna Twardowska
2020-12-04 Anna Twardowska
2020-12-04 Anna Twardowska