Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 r. 

Informacja o wyniku postępowania (*pdf)

Środa, 23 grudnia 2020 r.

Informacja o złożonych ofertach (*pdf)

Czwartek, 17.12.2020 r.

Zmiana ogłoszenia – w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 10:00. 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2020 r. (*pdf)

Środa, 16 grudnia 2020 r.

Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 11.12.2020 r.(*pdf)

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. 

  1. Zmiana ogłoszenia w związku ze zmianą załącznika nr 2 – kosztorys ofertowy do zapytania ofertowego.

Ogłoszenie z dnia 14.12.2020 r. (*pdf)➸

2. Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego:

Lista opublikowanych odpowiedzi i pytań z dnia 9.12.2020 r.  (*pdf)

3. Zmieniony zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego – Kosztorys ofertowy (*docx)

Piątek, 11 grudnia 2020 r. 

Zmiana ogłoszenia – w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 18.12.2020 r. godz. 10:00. 

Ogłoszenie z dnia 11.12.2020 r.  (*pdf)

Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie nr 2020-11599-20807     ID 20807 (*pdf) ➸

Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy (*docx) ➸

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy (*docx)➸

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 4 – Załączniki do opisu Przedmiotu zamówienia (*ZIP)➸

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 6 –  Wykaz usług (*docx)➸

Załącznik nr 7  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Termin złożenia oferty: do 14 grudnia 2020 r. do godz. 10.00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2020-12-08

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-01-04 Dorota Krudos
2021-01-04 Dorota Krudos
2020-12-23 Dorota Krudos
2020-12-17 Dorota Krudos
2020-12-16 Dorota Krudos
2020-12-14 Dorota Krudos
2020-12-14 Dorota Krudos
2020-12-14 Dorota Krudos
2020-12-09 Dorota Krudos
2020-12-08 Dorota Krudos