Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy

Czwartek, 25 lipca 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

Czwartek, 18 lipca 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Poniedziałek, 15 lipca 2019 r.

Odpowiedzi na Pytania Wykonawców (*pdf)

Piątek, 12 lipca 2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (*pdf) ➸

Wtorek, 9 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy (*.docx)

Załacznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.docx) ➸

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.docx)➸

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (*.doxc) ➸

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług (*.docx) ➸

Załącznik nr 7 – OPZ PR , MN, ME (*.pdf) ➸

Załącznik nr 7a – Wykaz pomieszczeń w PR (*.pdf) ➸

Załącznik nr 7b – OPZ Muzeum Narodowe (*.pdf) ➸

Załącznik nr 7c – Zalecenia konserwatorskie (*pdf)➸

Załącznik nr 7d – Plan higieny w PR (*.pdf) ➸

Załącznik nr 7e – OPZ wykaz okien w ME (*.pdf) ➸


Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.

Termin składania ofert do 18 lipca do godziny 10.00.
Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-07-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-10-01 Aleksandra Ziemlańska
2019-07-25 Dorota Krudos
2019-07-18 Dorota Krudos
2019-07-18 Dorota Krudos
2019-07-15 Dorota Krudos
2019-07-12 Dorota Krudos
2019-07-11 Aleksandra Ziemlańska
2019-07-11 Dorota Krudos
2019-07-09 Wiktoria Konera
2019-07-09 Wiktoria Konera