PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Piątek, 18 października 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania (*pdf) Poniedziałek, 23 września 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) Środa, 18 września 2019 r. Odpowiedź na pytanie (*.pdf) ➸ Wtorek, 17 września 2019 r. Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Wtorek, 10 września 2019 r.  Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Poniedziałek, 9 września 2019 r. Zmiana SIWZ (*.pdf) ➸ Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸ Załącznik do OPZ – dokument pn.  „ PANORAMA RACŁAWICKA …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Środa, 7 sierpnia 2019 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy”. Zaproszenie wycena szacunkowa zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*docx) ➸ Informację można przekazać …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, t. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

  Wtorek, 14 maja 2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸   Czwartek, 9 maja 2019 Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸   Wtorek, 7 maja 2019 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy (*.pdf) ➸   Poniedziałek, 29 kwietnia 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *zip) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załączniki do specyfikacji …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.”

Środa, 22 maja 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) Piątek, 10 maja 2019 r. Informacja z otwarcia ofert. Wtorek, 25 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 Wzór umowy (*pdf) Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*pdf) Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*docx) Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 PZP (*pdf) Zał nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust 1 PZP (*docx) Zał. nr 4 Wykaz usług …

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego Oddziałach Muzeum Etnograficznym i Muzeum Panorama Racławicka

piątek, 12 kwietnia 2019 roku Zaproszenie do  udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia  (*pdf) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia ME (*pdf) Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia MN (*pdf) Załącznik nr 3 –  Opis przedmiotu zamówienia PR (*pdf) Załącznik nr 4 –  Formularz ofertowy (*pdf) Załącznik nr 5 –  Istotne postanowienia umowy (*pdf) Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty wyceny. Termin składania ofert: do dnia …

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu przez 24 miesiące

czwartek, 28 marca 2019 roku Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) Złącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Załącznik nr 2 Formularz wyceny (*doc) Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy (*pdf) Termin składania ofert: do dnia 1.04.2019 roku do godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty wyceny.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego Oddziałach Muzeum Etnograficznym oraz Muzeum „Panorama Racławicka”

Wtorek, 26 marca 2019 roku  Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (*pdf) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia PR (*pdf) Termin składania ofert przedłużony: do dnia 1.04.2019 r. do godz. 9:00. Pozostałe załączniki do zaproszenia pozostają bez zmian.    Wtorek, 12 marca 2019 roku Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Muzeum Etnograficznego (*pdf) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na zarządzaniu i prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, dostawami wraz z montażem i usługami przy realizacji Projektu pn. »Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III« w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

czwartek, 28 lutego 2019 r. Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 Formularz wyceny (*doc) ➸ Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf) ➸ Termin składania ofert wyceny: do dnia 8.03.2019 r. do godz. 14:00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”

KONKURS OFERT z dnia 21.02.2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wynajem terenu pod punkt informacyjno-gastronomiczny przy Muzeum „Panorama Racławicka”. Szczegółowa informacja znajduje się w linku poniżej: Ogłoszenie o konkursie ➸ Termin składania ofert: do 4 marca 2019 roku do godz. 10:00. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ➸ Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy ➸ Zdjęcia lokalizacji punktu i podliczników ➸ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*pdf) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf)