Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. czwartek, 9 maja 2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF)  piątek, 12 kwietnia 2013 Odpowiedź na zapytanie (plik PDF) UWAGA ! Korekta wymiaru okna w Załaczniku nr 9 do SIWZ (dotyczy dokumentu  pn. „3_Zestawienie okien”).  Zamawiajacy poprawił …

Przetarg nieograniczony na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej i Muzeum Etnograficznego w okresie 24 m-cy. środa, 8 maja 2013r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – czynnośc powtórzona (plik PDF) wtorek, 30 kwietnia 2013r.zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty (plik PDF) załacznik do zawiadomienia – informacja w trybie art. …

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Zapytanie o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów (nr sprawy 4/2013). czwartek, 18 kwietnia 2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PAKIET I  (PDF) czwartek, dnia 4 kwietnia 2013 informacja o wyborze oferty – PAKIET I (plik …

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Zapytanie o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. poniedziałek, dnia 8 kwietnia 2013 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Pakiet II (plik PDF) piątek, dnia 22 marca 2013 informacja o unieważnieniu postępowania – PAKIET I (plik PDF) …

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. poniedziałek, 31 grudnia 2012r. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF) PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)  – UWAGA dokument poprawiony 23 stycznia 2012 dostępny poniżej! Załacznik nr 9 do SIWZ – …

Przetarg nieograniczony wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej. czwartek, 20 grudnia 2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) środa, 28 listopada 2012 Odpowiedź na zapytanie (plik PDF) wtorek, 27 listopada 2012 Odpowiedź na zapytanie (plik PDF) poniedziałek, 26 listopada 2012 Odpowiedź na zapytanie (plik PDF) piatek, 23 listopada 2012 …

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej na potrzeby  Muzeum Narodowego we Wrocławiu. czwartek, 20 grudnia 2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF) wtorek, 18 grudnia 2012 Odpowiedź na zapytanie. (plik PDF) czwartek, 13 grudnia 2012 UWAGA! Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (złożenie ofert do 19.12.2012r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert dnia 19.12.2012r. o godz. 10,15. Odpowiedź na zapytanie. …

Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Przetarg nieograniczowny o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. poniedziałek, 10 grudnia 2012 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) wtorek, 4 grudnia 2012 –  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF) piątek, 23 listopada 2012 –  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF) PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/: –  …