Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

Poniedziałek, 22.11.2021 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) Wtorek, 09.11.2021  r Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych : komputery, monitory, laptopy, skanery, serwer, drukarki, akcesoria komputerowe. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) Zapytanie ofertowe …

Zapytanie ofertowe na prowadzenie (administrowanie) płatnych całodobowych parkingów, na nieruchomości przy Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J.E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław wraz z zaprojektowaniem ich organizacji na gruncie o powierzchni 3282 m2 oraz dostawą, montażem i uruchomieniem na nich 2 parkomatów

Wtorek, 27 lipca 2021 r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(*pdf)➸ Piątek, 23 lipca 2021 r.  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu (*pdf)➸ Poniedziałek, 19 lipca 2021 r. Zawiadomienie o zmianie zapisów i przedłużeniu składania ofert  (*pdf)➸ Termin złożenia ofert przedłużony do 22 lipca 2021 r.  do godz. 10:00 Środa, 14 lipca 2021 r.  Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 13 i 14.07.2021 r. (*pdf)➸ Termin złożenia ofert przedłużony do 20 lipca 2021 r.  do godz. 10:00 Wtorek, 13 lipca 2021 r. Poprawienie omyłki pisarskiej i odpowiedź …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Usługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Muzeum Narodowym i oddziałach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”

Środa, 30 grudnia 2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)➸ Wtorek, 22 grudnia 2020 r. Odpowiedź na pytania (*pdf)  ➸ Piątek, 18 grudnia 2020 r. Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*ZIP) ➸ Załącznik nr 2 – Wzór umowy (*pdf) ➸ Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (*docx) ➸ Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (*docx) ➸ Załącznik nr 5 – Wykaz …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w 2021-2022 roku.

Wtorek, 05.01.2021 r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Wtorek, 15.12.2020 r Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (*pdf) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*doc) Termin składania ofert: do 22.12.2020 r. do godziny 9.00. Poniedziałek, 21.12.2020 r Przedłużenie terminu składania ofert Termin składania ofert: do 28.12.2020 r. do godziny 10.00. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (doc*)

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 r.  Informacja o wyniku postępowania (*pdf)➸ Środa, 23 grudnia 2020 r. Informacja o złożonych ofertach (*pdf)➸ Czwartek, 17.12.2020 r. Zmiana ogłoszenia – w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 10:00.  Ogłoszenie z dnia 17.12.2020 r. (*pdf)➸ Środa, 16 grudnia 2020 r. Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 11.12.2020 r.(*pdf) ➸ Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r.  Zmiana ogłoszenia w związku ze zmianą załącznika nr 2 – kosztorys ofertowy do zapytania ofertowego. Ogłoszenie …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów

Wtorek, 31.12.2019 r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI I, CZĘŚCI II w postępowaniu nr 32/ZAM/2019 piątek, 20 grudnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty w Części I, Części II oraz Części IV, o odrzuceniu oferty w Części I oraz o unieważnieniu postępowania w Części III. ➸ piątek, 13 grudnia 2019 r. Odpowiedź na pytania (*pdf)  ➸ Środa, 11 grudnia 2019 r. Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*docx) ➸ Załącznik nr 2 – Wzór umowy (*pdf) ➸ …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 6 zestawów nawilżająco-osuszających oraz 2 sztuk nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Sztuki Współczesnej/Pawilonu Czterech Kopuł oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Czwartek, 17 października 2019 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 15 października 2019 roku Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Poniedziałek, 7 października 2019 roku Zapytanie ofertowe (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy – wzór (*pdf) ➸ Załącznik nr 2 – Formularz oferty (*docx) ➸ Termin składania ofert: do dnia 14.10.2019 r. do godz. 10:00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Sztuki Współczesnej w okresie 12 miesięcy

Piątek, 26.04.2019 r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (*pdf) Wtorek, 16.04.2019 r. Zapytanie ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf) Załącznik nr 3 – Harmonogram prac (*ods) Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (*doc) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*doc) Termin składania ofert: do 24.04.2019 r. do godziny 10.00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drzwi wewnętrznych wejściowych do galerii ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 5”

Wtorek, 12.03.2019 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf) Wtorek, 5.03.2019 r. Odpowiedź na pytania wykonawcy (*pdf) Wtorek, 26.02.2019 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drzwi wewnętrznych wejściowych do galerii ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5”; Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej …

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na usługę druku i dostawę plakatów B1, A2 w roku 2019

Piątek, 08.02.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) Środa, 06.02.2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) Środa, 30.01.2019 r. Zapytanie ofertowe (*pdf) Zał. nr 1 – Projekt umowy (*doc) Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (*docx) Zał. nr 3 – Formularz ofertowy (*doc) Zał. nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (*docx) Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją i złożenia oferty cenowej. Termin składania ofert …