Zapytanie o cenę na dostawę artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. czwartek, 14 listopada 2013r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF) czwartek, 31 października 2013r. zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF)

Zapytanie o cenę na druk (naswietlanie, druk i oprawa) katalogu zbiorów Malarstwo polskie od baroku do modernizmu

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na druk (naswietlanie, druk i oprawa) katalogu zbiorów Malarstwo polskie od baroku do modernizmu. poniedziałek, 28 października 2013r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF) poniedziałek, 21 października 2013r. Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

Przetarg nieograniczony na modernizację galerii sztuki polskiej XVII-XIXw

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – wykonanie bieżącego remontu w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 piątek, 5 lipca 2013r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) czwartek, 27 czerwca 2013r. zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF) poniedziałek, 10 czerwca 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF) PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/: …

Przetarg nieograniczony na modernizację galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – dostawę i montaż systemu oświetlenia galerii

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – dostawę i montaż systemu oświetlenia galerii czwartek, 27 czerwca 2013r. Ogłoszenie  o udzieleniu zamówienia (plik PDF) poniedziałek, 24 czerwca 2013r. zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF) piątek, 14 czerwca 2013r. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF) PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf,*.doc,*zip/: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik …

Przetarg nieograniczony na usługi doradztwa finansowego w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na usługi doradztwa finansowego w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. wtorek, 25 czerwca 2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik PDF) środa, 19 czerwca 2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) czwartek, 6 czerwca 2013r. …

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i montaż nowych okien drewnianych wraz z demontażem starych okien w galerii polskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. czwartek, 9 maja 2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF)  piątek, 12 kwietnia 2013 Odpowiedź na zapytanie (plik PDF) UWAGA ! Korekta wymiaru okna w Załaczniku nr 9 do SIWZ (dotyczy dokumentu  pn. „3_Zestawienie okien”).  Zamawiajacy poprawił …

Przetarg nieograniczony na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na konserwację i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej i Muzeum Etnograficznego w okresie 24 m-cy. środa, 8 maja 2013r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – czynnośc powtórzona (plik PDF) wtorek, 30 kwietnia 2013r.zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty (plik PDF) załacznik do zawiadomienia – informacja w trybie art. …

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Zapytanie o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów (nr sprawy 4/2013). czwartek, 18 kwietnia 2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PAKIET I  (PDF) czwartek, dnia 4 kwietnia 2013 informacja o wyborze oferty – PAKIET I (plik …