Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy (2023 r.)

Piątek, 4.11.2022 r.

Zmiana terminu składania wycen szacunkowych

Poniedziałek, 31.10.2022 r. 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-ce. Termin rozpoczęcia usług 30.12.2022 r.

Zapytanie o wycenę zamówienia – rozpoznanie rynku (*pdf) ➸

Załącznik nr 1a – Część I – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Załącznik nr 2a – Część I – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 1b – Część II – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Część II – OPZ – załącznik 1 ➸

Część II – OPZ – załącznik 2 ➸

Część II – OPZ – załącznik 3 ➸

Część III – OPZ – Załącznik 4 ➸

Załącznik nr 2b – Część II – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 1c – Część III – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Załącznik nr 2c – Część III – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 3 –  Formularz  wyceny szacunkowej (*docx) ➸

Informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl  w terminie
do 10.11.2022 r. do godz. 9:00 (zmiana terminu składania wycen szacunkowych).

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-11-04 Anna Twardowska
2022-11-04 Anna Twardowska
2022-11-04 Anna Twardowska
2022-10-31 Anna Twardowska
2022-10-31 Anna Twardowska
2022-10-31 Anna Twardowska