Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce

Środa, 10.11.2021 r. 

Informacja o przedłużeniu terminu składania wyceny szacunkowej (*pdf)

Czwartek, 28.10.2021 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce.

Zapytanie o wycenę zamówienia – rozpoznanie rynku (*pdf) ➸

Załącznik nr 1a – Część I – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Załącznik nr 1b – Część II – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Część II – OPZ – załącznik 1 ➸

Część II – OPZ – załącznik 2 ➸

Część II – OPZ – załącznik 3 ➸

Załącznik nr 1c – Część III – Opis przedmiotu zamówienia(*pdf) ➸

Załącznik nr 2a – Część I – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 2b – Część II – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 2c – Część III – Istotne postanowienia umowy (*pdf)➸

Załącznik nr 3 –  Formularz  wyceny szacunkowej (*docx) ➸

Informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do  4.11.2021 r. do godz. 12.00.
Zmiana terminu: do 8.11.2021 r. Zmiana terminu do 15.11.2021 r. do godz. 9:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-11-10 Dorota Krudos
2021-11-10 Dorota Krudos
2021-11-04 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska
2021-10-28 Anna Twardowska