PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czterech książek z serii »From Palace to Rotunda« opatrzonych numerami ISBN”

  Piątek , 26 lipca 2019 Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf) ➸ Wtorek, 23 lipca 2019 Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ piątek,  12 lipca 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.docx) ➸ Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸ …

Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy

Czwartek, 25 lipca 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸ Czwartek, 18 lipca 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Poniedziałek, 15 lipca 2019 r. Odpowiedzi na Pytania Wykonawców (*pdf) ➸ Piątek, 12 lipca 2019 r. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (*pdf) ➸ Wtorek, 9 lipca 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸ Załacznik nr 2 – …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu »Migrations. Late Gothic Art in Silesia« opatrzonego numerem ISBN”

Piątek, 28 czerwca 2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸ Wtorek, 25 czerwca 2019 Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸ Wtorek, 18 czerwca 2019 r Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ (*.pdf) ➸ Środa, 12 czerwca 2019 Zmiana SIWZ. Odpowiedź na pytanie (*.pdf) ➸ Plik do wykonania wydruku próbnego do oceny w kryterium jakość – załącznik nr 5 (*.zip 118 MB) ➸   Poniedziałek,  10 czerwca 2019 Ogłoszenie …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy »W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczan-Orkusza«, opatrzonego numerem ISBN”

Wtorek, 4 czerwca 2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf) ➸   Środa, 22 maja 2019 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy (*.pdf) ➸   Wtorek, 21 maja 2019 Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸   Piątek, 10 maja 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *.jpg) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załączniki do specyfikacji …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, t. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

  Wtorek, 14 maja 2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸   Czwartek, 9 maja 2019 Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸   Wtorek, 7 maja 2019 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy (*.pdf) ➸   Poniedziałek, 29 kwietnia 2019 Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *zip) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załączniki do specyfikacji …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.”

Środa, 22 maja 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) Piątek, 10 maja 2019 r. Informacja z otwarcia ofert. Wtorek, 25 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) Zał. nr 1 Wzór umowy (*pdf) Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*pdf) Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*docx) Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 PZP (*pdf) Zał nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust 1 PZP (*docx) Zał. nr 4 Wykaz usług …

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenem przyległym przy ul. Wystawowej przez 24 miesiące

piątek, 26 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf) ➸ Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ wtorek, 9 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf) ➸ Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (*.pdf) ➸ Zmiana treści SIWZ (*.pdf) ➸ środa, 3 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf) ➸ …

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia”

Poniedziałek, 18 marca 2019 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) Piątek, 8 marca 2019 r.  Wszyscy Wykonawcy – Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy Wtorek, 26 lutego 2019 r. Informacje z otwarcia ofert (*pdf) Wtorek, 19 lutego 2019 r. Odpowiedź na Zapytania Wykonawcy (*pdf) piątek, 8 lutego 2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *zip) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) Dokumentacja …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy „GRUPA KRAKOWSKA 1932–1937”, opatrzonego numerem ISBN 978-83-65563-70-5

poniedziałek, 19.11.2018 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)   wtorek, 13.11.2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę książki „Skarb Średzki. Trzydziestolecie odkrycia”, opatrzonej numerem ISBN 978-83-65563-71-2

środa, 07.11.2018 r. Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)   poniedziałek, 22.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub …