PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na Zakup i dostawę 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

środa, 24.10.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)   wtorek, 16 października 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie …

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego

Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach  projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. środa, 21 listopad 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)   poniedziałek, 5 listopada 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie …

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II, o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP

Niniejsze postępowanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.   wtorek, 22 stycznia …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”.   czwartek, 9 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) piątek, 3 sierpnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo …

Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Czwartek, dnia 9 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) Wtorek, dnia 7 sierpnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ Czwartek, dnia 2 sierpnia 2018 roku Odpowiedzi …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: katalogu wystawy „Rewolucja w sypialni” (Część I) oraz czterech informatorów z serii „Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny” (Część II)

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: katalogu wystawy „Rewolucja w sypialni” (Część I) oraz czterech informatorów z serii „Od pałacu do rotundy. 4-Pak muzealny”  (Część II). poniedziałek, 10 maja 2018 r. Informacja z otwarcia ofert – korekta omyłek w adresach Wykonawców(*.pdf) Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I) oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych (Część II)

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I)  oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych  (Część II) poniedziałek, 7 maja 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie …

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Sztuka druku”

Zapytanie o cenę o o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu „Sztuka druku” opatrzonego  nr ISBN. środa, 25 kwietnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) czwartek, 12 kwietnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, …

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na: Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. czwartek, 19 kwietnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) wtorek, 10 kwietnia 2018 r.   Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) Zał. nr 1 …